Wniosek o wpis do wstępnej księgi rodowodowej

Dane psa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane właściciela:
 
 
 
 
Oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem, Regulaminem Hodowli, tabelą opłat i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKK zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych /Dz.U.133 poz. 833 z 1997r. z późniejszymi zmianami /.