Sekcja Owczarków Niemieckich


Nr konta 86 1140 2004 0000 3502 7924 1588

do przelewu za opłatę członkowską i udział w zawodach


WYSTAWA KLUBOWA SEKCJI OWCZARKÓW NIEMIECKICH                                                          POLSKIEGO KLUBU KYNOLOGICZNEGO SULEJÓW  27 października 2019

Anpol. Ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy Polanka 1, 97-330 Sulejów
https://goo.gl/maps/4apSzAYS9KjYuKdK8

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !  

HARMONOGRAM WYSTAWY
8.00 – 9.30 przyjmowanie psów na wystawę
09.30 – uroczyste otwarcie wystawy
10.00 – rozpoczęcie sędziowania
14.00 – rozpoczęcie konkurencji finałowych
15.00-16.00 – zakończenie wystawy

Rejestracja na wystawę poprzez pobranie i odesłanie wypełnionego formularza ze strony PKK, wraz ze skanami rodowodów, championatów, dyplomami użytkowości oraz dowodami wpłaty na adres:
polski.klub.kynologiczny@gmail.com

KONTAKT Z ORGANIZATOREM
504 900 803 Zbigniew Zieliński
508 280 447 Ewa Zielińska

Zapisy psów z wpisem do katalogu
I termin do 12.10.2019
II termin* do 20.10.2019
*drugi termin wraz z wpisem do katalogu jest o 10 zł droższy dla każdej rasy

Opłaty za zgłoszenie psów OSOBNO NA KAŻDĄ Z WYSTAW
1 pies 80 pln
2-3 pies 70 pln
4 i kolejne 50 pln
klasa baby i weteran 40 pln
Każdy pies zgłoszony w dniu wystawy 100 pln
Opłaty dla wystawców zagranicznych:
1 pies 25 euro
2-3 pies 20 euro
4 i kolejne 15 euro
klasa baby i weteran 10 euro
Każdy pies zgłoszony w dniu wystawy 30 euro

DANE DO WPŁATY
Polski Klub Kynologiczny
Marianka 1
26-341 Mniszków
32 1140 2004 0000 3302 7670 3877 (w tytule: cele statutowe wystawa)

Konto dla wpłat dewizowych
SWIFT: BREXPLPWMBK
PL70114020040000370276601244

REKLAMA W KATALOGU
cała strona 100 zl,
1/2 strony 50 zl,
1/4 strony 30 zl

Zgłoszenia wraz z banerem reklamowym proszę wysyłać na adres:
polski.klub.kynologiczny@gmail.com w tytule przelewu wpisując „cele statutowe reklama katalog”
Na wystawie będzie możliwość pobrania materiału do badań DNA, koszt takich badań to 150 pln

KLASY WYSTAWOWE:
Klasa baby – 3 do 6 miesięcy,
Klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
Klasa juniorów – wiek od 9 do 15 miesięcy,
Klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
Klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
Klasa championów – wiek powyżej 18 miesięcy, do zgłoszenia należy dołączyć skan championatu
Klasa użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy, do zgłoszenia należy dołączyć skan certyfikatu użytkowości
Klasa weteranów – wiek powyżej 8 lat.

Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa.

Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:
-doskonała,
-bardzo dobra,
-dobra,
-dostateczna,
-dyskwalifikująca,
-nie podlega ocenie;

W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:
-wybitnie obiecująca,
-obiecująca,
-mało obiecująca.

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV. Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

NA WYSTAWIE WALCZYMY O NASTĘPUJĄCE CERTYFIKATY
CAPC – klasa baby i puppy
CAJC – klasa młodzieży
CAC – klasy dorosłe (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa i weteranów)

KONKURENCJE HODOWLANE:

Najlepsza Hodowla
(o ten tytuł mogą walczyć przynajmniej 3 psy z tym samym przydomkiem hodowlanym,
niekoniecznie należące do tego samego hodowcy)

Najlepsza Para Hodowlana
(o ten tytuł mogą walczyć pies i suka jednej rasy,
należące do jednego hodowcy posiadające uprawnienia hodowlane)

Najlepszy Reproduktor
(o tytuł ten mogą walczyć reproduktory wraz z potomstwem w liczbie 3 do 6 sztuk)

Najlepsza Suka Hodowlana
(o tytuł ten mogą walczyć suki hodowlane wraz z potomstwem w liczbie 3 do 6 sztuk)

NOCLEG
– Ośrodek Wypoczynkowy ANPOL Sulejów tel. 44 616 22 14 https://noclegi.pl/osrodek-wypoczynkowy-anpol-sulejow…


 I Zawody Owczarków Niemieckich „Posłuszeństwo”                                                                              27 października 2019.

Zgłoszenia od dzisiaj do dnia zawodów. Koszt uczestnictwa 20 zł.

głoszenie wraz z potwierdzeniem zapłaty oraz rodowodem wysyłamy na adres email: son-pkk@wp.pl.
Nr konta 86 1140 2004 0000 3502 7924 1588 do przelewu za udział w zawodach.

Na stronie Polskiego Klubu Kynologicznego (PKK) można pobrać zgłoszenie na zawody oraz deklarację członka Sekcji

W zawodach mogą wziąć udział wszyscy, nie tylko członkowie.
W regulaminie zawodów są opisane ćwiczenia, jakie będą do wykonania

Mam nadzieję że będzie to początek nowej przygody która będzie nam towarzyszyć ♥️

                                                                                      

ZGŁOSZENIE NA ZAWODY I DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ DOSYŁAMY DROGA MAILOWĄ

REGULAMIN
I Zawody Owczarków Niemieckich
„Posłuszeństwo”
27 Października 2019
Sulejów

  1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem zawodów jest Sekcja Owczarków Niemieckich PKK.2. Miejscem zawodów jest Ośrodek Wypoczynkowy w ANPOL Sulejów, ul.Polanki 1
   3. Zawody będą się odbywać podczas wystawy Klubowej Owczarka
   Niemieckiego organizowanej przez Polski Klub Kynologiczny.
     

   4. Zgłoszenia udziału zawodnicy dokonują poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie PKK lub w dniu zawodów co najmniej 1 godzinę od rozpoczęcia zawodów. W dniu zawodów organizator zweryfikuje dane psa dostarczone przez Zawodnika, poprzez porównanie przedstawionych dokumentów (książeczka szczepień, paszport psa, chip) ze zgłoszonym podczas rejestracji w dniu zawodów psem.

   5. W zawodach może wziąć udział więcej niż jeden pies jednego hodowcy.

   6. Udział w zawodach jest odpłatny. Za każdego zgłoszonego psa, organizator pobiera opłatę w wysokości 20 zł.

   7. W zawodach mogą wziąć udział psy od 6 miesiąca życia.

   8. Niedozwolony jest udział osób trzecich w trakcie wykonywania ćw. przez psa.

   9. Zakazane jest używanie obroży zaciskowych, dławików i kolczatek.

   10. Zakres wykonanych ćw. został opisany w Punkcie 2 Regulaminu.

   11. W zawodach nie mogą brać udziału psy agresywne (agresywny pies zostaje usunięty natychmiast z placu zawodów) oraz suki w czasie rui (cieczki).

   12. Każdy uczestnik bierze udział na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za swojego psa i szkody przez niego wyrządzone.

   13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje psa, jak właściciela.

   14. Z wszystkich uczestników zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową oraz puchar.

   15. Oceny psów w zawodach dokona sędzia próby: Monika Orlińska wraz z asystentem.

  2.  
 1. Opis ćwiczeń w zawodach:
  1. Chodzenie przy nodze bez smyczy: 12 pkt. Przewodnik przyjmuje pozycje wyjściową. Następnie wolnym krokiem kieruje się w stronę sędziego. Po wykonaniu 10 kroków zaczyna bieg do miejsca wskazanego przez sędziego.
  a) Ocenę obniża:

  wyprzedzanie 2 pkt,

  odsuwanie się psa na boki 2 pkt,

  zostawanie w tyle 2 pkt,

  wolne wykonywanie komendy 2 pkt,

  pomoc fizyczna 2 pkt, presja wywierana na psa 2 pkt.

  2. Przywołanie do nogi: – 10 pkt. Zaczynamy od pozycji wyjściowej w miejscu
  wskazanym przez sędziego. Na polecenie sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej (można wydać komendę) i odchodzi od niego na odległość 20 kroków. Zatrzymuje się i odwraca w stronę psa. Na polecenie sędziego przewodnik przywołuje psa komendą słowną lub znakiem optycznym. Pies powinien niezwłocznie przebiec do przewodnika i usiąść przy lewej nodze przewodnika.

  a) Obniża się ocenę za:
  powolny bieg 2 pkt.,

  ● ociąganie 2 pkt,

  dodatkowe komendy 2 pkt, dodatkowe nawoływanie 2 pkt, 

  nie wykonany element 2 pkt.

  3. Zmiana komendy siad, waruj w biegu- 10 pkt. Ćw. zaczynamy od pozycji siad. Na komendę pies zaczyna biec na znak ręką sędziego w górę przewodnik wydaje psu komendę siad. Po opuszczeniu ręki sędziego, przewodnik kontynuuje bieg z psem. Na znak sędziego ręką w bok przewodnik podczas biegu wydaje psu komendę waruj i zostań po czym kontynuuje bieg na odległość 15 kroków. Następnie zatrzymuje się i przywołuje psa. Pies powinien przyjść jak najszybciej do przewodnika i stanąć przy jego lewej nodze.
  a) Obniża się ocenę za: 

    ● powolny bieg 2 pkt, 

   ● niedokładne: siadanie 2 pkt i warowanie 2 pkt , 

    dodatkowe komendy 2 pkt,

    nie wykonany element 2 pkt.

  4. Zamiany pozycji siad/ waruj pies-10 pkt. Przewodnik pozostawia psa w pozycji siad, może wydać komendę. Odchodzi na 10 kroków, na znak sędziego znakiem optycznym wydaje komendę siad a następnie komendę waruj. Ćw. Kończymy w pozycji siad. Po ukończonym ćwiczeniu przewodnik wraca do psa i staje po jego prawej stronie.
  a) Ocenę obniża się za:

  opieszałe wykonywanie ćw. 2 pkt, 

  nie wykonany element 2 pkt, 

  wydanie komendy w sposób słowny 4 pkt.

  5. Skok przez przeszkodę 45 cm – 6 pkt. Pies z pozycji siad na wydaną komendę powinien podbiec do przeszkody i ją przeskoczyć na znak przewodnika słowny lub optyczny.
  a) Obniża się ocenę za: 

  dotknięcie przeszkody 2 pkt,

  za zatrzymanie się przed przeszkodą 2 pkt,

  ● za kolejne podejście do zadania 2 pkt.

 1. Dane kontaktowe Sekcji Owczarków Niemieckich
  1. email: Son-pkk@wp.pl
  2. Tel. : 723-476-334 Karolina Klemens-Świerczyńska
  3. Facebook: Sekcja Owczarków Niemieckich PKK

 2. IV. Postanowienia końcowe
  1. Wszystkie decyzje sędziego dotyczące przyznanego psu miejsca i oceny, jak również przyznania tytułów są ostateczne i niepodważalne.