Zarząd/Management

  • Prezes Zbigniew Zieliński (Sędzia Międzynarodowy)
  • v-ce Prezes Krzysztof Chmal (Asystent Kynologiczny)
  • Sekretarz Klubu Ewa Zielińska (Sędzia Krajowy)

 

  • Przedstawiciel do spraw kontaktów z zagranicą/ Representative for foreign contacts

Beata Pytlewska (Sędzia Międzynarodowy/International Judge)

Russian/English language     betty@wp.pl

Zarząd korzysta z pomocy doradców d/s hodowli, doradców d/s organizacyjnych z innych Organizacji Kynologicznych.

Posiadamy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS NR 0000292835

PKK Marianka 1     26-341 Mniszków

polski.klub.kynologiczny@gmail.com