Porozumienie o Wszechstronnej Współpracy z INTERNATIONAL UNION OF CANINE BREEDERS na Łotwie

W grudniu 2016 roku Polski Klub Kynologiczny zostało zawarte Porozumienie o Wszechstronnej Współpracy z INTERNATIONAL UNION OF CANINE BREEDERS na Łotwie, której przedstawicielem jest Konstantin Pjatov, a POLSKIM KLUBEM KYNOLOGICZNYM z siedzibą Marianka 1, którego przedstawicielem jest Zbigniew Zieliński. Wyżej wymienione Porozumienie przygotowane zostało przez stronę ŁOTEWSKĄ już 31.08.2016 r . Niniejsze Porozumienie weszło w życie po sądowym potwierdzeniu nr KRS w PKK.