POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ze Związkiem Hodowców Psów Rasowych

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu 26 stycznia 2017 roku w Częstochowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy stowarzyszeniami kynologicznymi tj.

ZWIĄZEK HODOWCÓW PSÓW RASOWYCH  nr KRS 0000384206

Reprezentowanym przez:                                                                                                                                          

PAWEŁ PALACZ – Prezes Zarządu Głównego

ARLETA KALICIAK – Skarbnik Zarządu Głównego

oraz POLSKI KLUB KYNOLOGICZNY  nr KRS 0000292835

reprezentowanym przez:

ZBIGNIEW ZIELIŃSKI – Prezes

KRZYSZTOF CHMAL – Wiceprezes

Umowa o współpracy kynologicznej została zawarta na zasadach równości i wzajemnego poszanowania każdej ze Stron. Umowa dotyczy:

  • – uznawania rodowodów wielopokoleniowych,
  • – uprawnień hodowlanych,
  • – honorowania uprawnień Sędziów Kynologicznych i Sędziów Stażystów,
  • – wzajemnego udziału w wystawach
  • – wzajemnego wykorzystania elementów graficznych – logo na swoich serwisach internetowych

Powyższy dokument został podpisany przez Sygnotariuszy umowy:

POLSKI KLUB KYNOLOGICZNY

Prezes Zbigniew Zieliński

Wiceprezes Krzysztof Chmal

ZWIĄZEK HODOWCÓW PSÓW RASOWYCH

Prezes Zarządu Głównego Paweł Palacz

Skarbnik Zarządu Głównego Arleta Kaliciak

 

Powyższy tekst stanowi ogólny zarys punktów umowy.