POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy: KLUBEM MIŁOŚNIKÓW OWCZARKA STARONIEMIECKIEGO

MAŁE LOGO KMOS

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu 29 grudnia 2016 r w siedzibie Klubu PKK Marianka 1 zostało zawarte POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy:

KLUBEN MIŁOŚNIKÓW OWCZARKA STARONIEMIECKIEGO KRS NR 0000391664 z siedzibą w Nysie reprezentowanym przez Beatę Kaźmierczyk

a POLSKIM KLUBEM KYNOLOGICZNYM KRS 0000292835 z siedzibą Marianka 1   reprezentowanym przez Zbigniewa Zielińskiego

Współpraca będzie skutkować promocją kynologii w Polsce i na świecie, popularyzacją i organizacją wystaw kynologicznych oraz podniesieniem jakości psa rasowego. Szczegółowe informacje będą umieszczone na naszych stronach internetowych.