Nasi Partnerzy/Our Partners

W dn. 23.12.2017 w miejscowości Olsztyn podpisaliśmy umowę o współpracy z Centrum Kynologicznym w Polsce. 
Porozumienie to z dniem podpisania wprowadza wzajemną uznawalność rodowodów,  sędziów oraz dokumentacji hodowlanej. Daje możliwość wzajemnego uczestnictwa w wystawach członków obu organizacji oraz skutkuje honorowaniem tytułów wystawowych.


W dniu 19 listopada 2017 podpisaliśmy umowę o wszechstronnej, wzajemnej współpracy ze Związkiem Psów Rasowych .    Z dniem podpisania współpraca ta obejmuje zarówno wzajemne honorowanie rodowodow, uprawnień hodowlanych, wyników wystaw, uprawnień sedziowskich jak i możliwość uczestnictwa w wystawach członków obu klubów wzajemnie.


W dniu 18 listopada 2017 podpisaliśmy umowę o wszechstronnej, wzajemnej współpracy z Polskim Centrum Miłośników Zwierząt. Z dniem podpisania współpraca ta obejmuje zarówno wzajemne honorowanie rodowodow, uprawnień hodowlanych, wyników wystaw, uprawnień sedziowskich jak i możliwość uczestnictwa w wystawach członków obu klubów wzajemnie.


W dniu 26.08.2017 w miejscowości Horky na Słowacji podpisaliśmy umowę o wszechstronnej, wzajemnej współpracy z Federacia Kynologickych Klubov Slovenskiej Republiky UCI.
Z dniem podpisania współpraca ta obejmuje zarówno wzajemne honorowanie rodowodow, uprawnień hodowlanych, wyników wystaw, uprawnień sedziowskich jak i możliwość uczestnictwa w wystawach członków obu klubów wzajemnie.

 


 

W dn. 30.07.2017 w miejscowości Somonino podpisaliśmy umowę o współpracy z Lwowskim Regionalnym Porozumieniem Kynologicznym „TAMERLAN” oficjalnym przedstawicielem UKA / UCI na Ukrainie.

Porozumienie to z dniem podpisania wprowadza wzajemną uznawalność rodowodów ,  sędziów oraz dokumentacji hodowlanej.

Daje możliwość wzajemnego uczestnictwa w wystawach członków oraz partnerów obu organizacji oraz skutkuje honorowaniem  tytułów wystawowych.

 


 

W dn 03 06 2017r w mieście Montana w Bułgarii Polski Klub Kynologiczny podpisał porozumienie o wzajemnym uznawaniu i wszechstronnej współpracy kynologicznej z następującymi klubami: БРКС- Bulgarian Republican Cynologic League. Bułgarski Klub Kynologiczny. Klub Owczarka Bułgarskiego oraz Międzynarodowa Organizacja Kynologiczna WORLD CYNOLOGIC HUNTING SPORTS ALLIANSE. Daje to możliwości wymiany sędziów, wzajemnego uczestnictwa w wystawach oraz zdobywania międzynarodowych tytułów wystawowych. Umowa dotyczy również naszych partnerów z którymi mamy podpisane porozumienia o współpracy. Dokumenty naszych partnerów będą również uznawane przez naszych Bulgarskich przyjaciół.

 


 

W dniu 18.05.2017 w Trnavie na Słowacji podpisaliśmy umowę z Feles- & Canis Club International FCCI UCI z Austrii, którego przedstawicielami byli prezydent Helmut Pucher, sekretarz generalny Anna Muller oraz skarbnik Manfred Muller. Polski Klub Kynologiczny reprezentowali : prezes Zbigniew Zieliński oraz v-ce prezes Krzysztof Chmal.

Zawarta umowa skutkuje wzajemną uznawalnością uprawnień sędziowskich, rodowodów, uprawnień hodowlanych , wyników wystaw oraz możliwością uczestnictwa w tychże dla członków obu klubów.

 


 

W dniu 30.04.2017 podczas Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Węgierskiej Górce została podpisana umowa z grupą pokazowo-szkoleniową Szachty Libiąskie Dog Training z siedziba 32-555 Zagorze, ul. Borowcowa 4, KRS0000586809 , reprezentowaną przez – Mateusz Szumniak – Prezes

Umowa to dotyczy wszechstronnej współpracy w zakresie wspólnej organizacji szkoleń, pokazów, wystaw , pikników oraz treningów dla członków swoich organizacji.

 


 

ZHPR LOGO

W dniu 26 stycznia 2017 roku w Częstochowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy stowarzyszeniami kynologicznymi tj.ZWIĄZEK HODOWCÓW PSÓW RASOWYCH z siedzibą w Częstochowie nr KRS 0000384206 reprezentowanym przez Paweł Palacz – Prezes Zarządu Głównego, Arleta Kaliciak – Skarbnik Zarządu Głównego oraz POLSKI KLUB KYNOLOGICZNY nr KRS 0000292835 reprezentowanym przez: Zbigniew Zieliński – Prezes oraz Krzysztof Chmal – Wiceprezes.

Umowa o współpracy kynologicznej została zawarta na zasadach równości i wzajemnego poszanowania każdej ze Stron.


 

LOGO UCI ŁOTWA

W grudniu 2016 roku przez Polski Klub Kynologiczny zostało zawarte Porozumienie o Wszechstronnej Współpracy z International Union Of Canine Breeders UCI na Łotwie, której przedstawicielem jest prezydent Konstantin Pjatov, a Polskim Klubem Kynologicznym, którego przedstawicielem jest prezes Zbigniew Zieliński. Wyżej wymienione porozumienie przygotowane zostało przez stronę łotewską już 31.08.2016 r .

Umowa ta dotyczy wszechstronnej współpracy na niwie kynologicznej.


 

MAŁE LOGO KMOS

W dniu 29 grudnia 2016 r w siedzibie Polskiego Klubu Kynologicznego zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy: Klubem Miłośników Owczarka Staroniemieckiego KRS NR 0000391664 z siedzibą w Nysie reprezentowanym przez prezes Beatę Kaźmierczyk a Polskim Klubem Kynologicznym KRS 0000292835 reprezentowanym przez Zbigniewa Zielińskiego-prezes.

Współpraca będzie skutkować promocją kynologii w Polsce i na świecie, popularyzacją i organizacją wystaw kynologicznych oraz podniesieniem jakości psa rasowego. Szczegółowe informacje będą umieszczone na naszych stronach internetowych.


W dniu 01 grudnia 2016 została podpisana umowa z Fundacją Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego – Patronus Animalium z siedzibą w Krakowie. Umowa dotyczy wykonywania badań DNA na potrzeby realizacji programów hodowlanych.  
KLUB YORKA

Dnia 13 września 2016 roku Polski Klub Kynologiczny podpisał porozumienie o współpracy z Klubem Yorka reprezentowanym przez prezes Anna Skiba-Puczyńska , jedynym przedstawicielem w Polsce – Verein Internationaler Hundefreunde aller Rassen (IHR) e.V.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie skutkować promocją kynologii w Polsce, popularyzacją i organizacją wspólnych wystaw kynologicznych oraz podniesieniem jakości psa rasowego.


W dniu 15.09.2016 roku Polski Klub Kynologiczny zawarł wszechstronne porozumienie z Klubem – Fan Club Hodowców Zwierząt rasowych,  reprezentowanym przez prezes Waldemar Pypłacz.

Porozumienie to pozwoli nam to organizować wspólne imprezy kynologiczne, kursy sędziowskie i asystenckie. Oparte jest na zasadach wzajemnego poszanowania i uznawalności stron.