Zarząd

    • Prezes Zbigniew Zieliński (Sędzia Międzynarodowy)

 

    • V-ce Prezes Krzysztof Chmal (Asystent Kynologiczny)

 

    • Sekretarz Klubu Ewa Zielińska (Sędzia Krajowy)

 

 

Zarząd korzysta z pomocy doradców d/s hodowli, doradców d/s organizacyjnych z innych Organizacji Kynologicznych.