Cennik/Price list

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W POLSKIM KLUBIE KYNOLOGICZNYM

Opłata wpisowa 50zł
Składka członkowska 50zł
Składka członkowska rodzinna 70zł
Rejestracja nowego przydomka hodowlanego 30zł
Przerejestrowanie hodowli – przydomka
z innej organizacji kynologicznej
50zł
Zmiana nazwy przydomka hodowlanego
(tylko w uzasadnionych przypadkach)
100zł
Karta krycia i miotu wysłana przez klub 10zł
Rodowód zwykły 30zł
Rodowód ekspresowy (dot. całego miotu)wysyłka z biura w ciągu 48h 50zł /szt
Rodowód wydany na podstawie metryki innej organizacji  45zł
Rodowód exportowy 100 zł
Rejestracja psa do KW 200 zł
Rejestracja psa do istniejacej już hodowli/do nowej hodowli 25zł  / 35zł
Przegląd miotu u sędziego, asystenta kynologicznego
Przegląd miotu w wyznaczonej przez Klub lecznicy – wg stawek lecznicy
40 zł
Przegląd hodowlany 100zł
Testy psychotechniczne 50zł
Przegląd kwalifikacyjny 100zł
Certyfikaty Championatów 30zł
Certyfikaty Championatów dla psów z innej organizacji 150zł
Microchip 20zł
Badanie DNA 150zł

 

INNE OPŁATY

Wysyłka listu poleconego, priorytetowego 15zł
Przesyłka kurierska 20zł
Rejestracja chipu w bazie PKK 0zł
Dojazd na przegląd 0,60zł/km
Pobrane dokumenty online 0zł


nasze konto:

PKK Marianka 1 26-341 Mniszków
70 1140 2004 0000 3702 7660 1244

w tytule piszemy „na cele statutowe”

polski.klub.kynologiczny@gmail.com