ROZWIĄZANIE UMOWY Z POLSKIM POROZUMIENIEM KYNOLOGICZNYM

 

W dn. 06.09.2016r Polski Klub Kynologiczny oraz Polskie Porozumienie Kynologiczne podpisały umowę o rozwiązaniu współpracy miedzy klubami. Żadna ze stron nie może używać logo drugiego klubu. Oba kluby zobowiązały się że nie będą publikowały żadnych negatywnych komentarzy. Prosimy członków obu klubów o dostosowanie się do tego zobowiązania.